Tarikat-Kara Para-Kemalizm
Üçgeninde
Milli Görüş



İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG), Türkiye'de Siyasal İslamın iktidara gelmesi için sosyal, ve ekonomik çalışma içindedir. Bunun için pek çok eğitim kampı açmıştır. Eğitilen kadrolar ve siyaset adamları, verilen görevleri tartışmaksızın yerine getirmektedirler. Erbakan, RP'nin kapatılmasından sonra, "bize tek başımıza iktidar olmanın yolunu açtılar" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın altında yatan gerçek, Erbakan'ın Avrupa'da yetiştirilen militan kadrolara duyduğu güvenden kaynaklanmakta idi. Almanya ise Türkiye'de muhtemelen oluşacak İslam iktidarını kendine bağımlı kılma çabası içindedir.
Türkiye'de yükselişe geçen İslami sermayenin, namı değer "Anadolu Kaplanları" ile Milli Görüş arasında sıcak bir ilişki vardır. Türkiye'ye akan bu kaynaklar nasıl elde ediliyor, yüzbinlerce insan İGMG'ye ilgi duyuyor ve kazançlarını kaygısızca İGMG'ye teslim ediyor. Neden?

İGMG kara para ilişkisi nedir, nasıl işlemektedir ve hangi tarikatlarla işbirliği yapmaktadır?

İGMG, Birleşmiş Milletler ile siyasal ilişkiyi nasıl yakaladı ve neyi hedeflemektedir?

İGMG'nin Hıristiyan ve Müslüman kökenli tarikatların yanısıra, siyonistlikle suçladıkları Masonlarla olan ilişkileri nasıl ve ne düzeydedir?

Kemalizlme yer vermeyen Milli Görüş, iktidar için putperest olarak adlandırdığı Kemalizim ile neden barıştı ve nasıl Kemalistleşti?

Tüm bu soruları ve daha pek soruyu aydınlatacak olan bu kitap, yanısıra okuru araştırmaya, tartışmaya ve düşünmeye de sevkedeceğinden kuşkumuz yoktur.