İsmet Siverekli

 

Kürt-İsrail İlişkileri

 

(Kürdistanlı Yahudiler)

 


Tarihin çeşitli dönemlerinde düşmanlarının oyunlarına gelmelerine rağmen, Tanrıya farklı dinlerle ibadet eden Kürtler bir arada yaşamayı becerebilmişlerdir. Bu farklılığın veya çeşitliliğin en uç renklerinden biri Kürt/Kürdistanlı Yahudilerdir.

İşte bu Kürt/Kürdistanlı Yahudiler, İsrail’in Kürdistan sorununda tavır belirlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sadece Kürdistan kökenli Yahudiliğin eski topraklarına olan tarihsel ilgisi değil, genel olarak Kürt ve Yahudi ilişkilerindeki ilerleme, İsrail’in çevresel politikasında artık Kürtlerin önemli bir faktör olarak anılmaya başlandığını da hissettiriyor. Bunu fark eden özellikle her türden Türk ilgilisi bu nedenle Kürtleri, İsrail ve Yahudilikle anarak veya bağlantılandırmak için zorlayarak, Kürtlere bu cepheden de vurmaya başlamıştır.

Konuya Kürt-Yahudi ilişkileri açısından yaklaşıldığında, iki halk arasındaki gelişebilecek bir işbirliği ve diyalogun Ortadoğu’nun karmaşık problemlerini çözmede önemli bir rol oynayabileceği veya bu soruna taraf siyasi güçler üzerinde önemli etki göstereceği söylenebilir. Tıpkı, Türklerin veya kimi Arap devletlerinin İsrail ile olan ilişkileri gibi.

Bu ilişkinin tesis edilmesinde şimdiye dek Kürt/Kürdistanlı Yahudiler önemli roller üstlendi. Onlar Kürt sorununu yakından izliyor, Kürt halkının acılarının dinmesi için dua ediyor. İsrail’de gün geçtikçe güçlenen Kürt/Kürdistanlı Yahudi kolonilerinin siyasi çalışmalarının hedeflerinden bir de Kürt halkının kendi devletini kurma özleminin gerçeklemesine katkıda bulunmak. Kürt/Kürdistanlı Yahudiler, İsrail devletinin kısa vadeli çıkarları gereği Kürtleri kullanma yönteminden uzak durarak, tarihi arka planı olan bir ‘Kürt-Yahudi’ ittifakının oluşması için çaba gösteriyor.

Kürt/Kürdistanlı Yahudiler, İsrail’in Kürt politikasında etkileyici rol oynamaya çalışıyor. İsrail’in Kuzey Kürt hareketinin aleyhine sonuçlar veren T.C ile imzaladığı antlaşmalardan dolayı Kudüs rejimini kınıyorlar. Irak işgali ile yeniden gündeme gelen Kürtlerin devlet kurma haklarının tanınması yönünde İsrail’e baskı yapıyorlar. Çoğu Güney Kürdistan kökenli olan bu Yahudiler, Irak’ta kurulan Kürt devletini, kendi devletleri olarak da kabul ediyorlar.

 

 

 

e- Mail: Perikitap@nefel.com

 

Tel&fax: 0.216.347 26 44

 

  KİTAPÇINIZDAN İSTEYİN.